Jääviys- ja tuomaritasotaulukko

JÄÄVIYS- JA TUOMARITASOTAULUKKO

 

 PTST2T3TTT
Miesten Superpesis     
Perhe/sukulaisuus/sama sarja pelaajanajääviysjääviysjääviysjääviysjääviys
Läheinen seurasidonnaisuusjääviysjääviysjääviysjääviysjääviys
Paikkakuntaeieieieiei
Tuomarikortin tasoAADDEN
      
 PTST2T3TTT
Naisten Superpesis     
Miesten Ykköspesis     
Perhe/sukulaisuus/sama sarja pelaajanajääviysjääviysjääviysjääviysjääviys
Läheinen seurasidonnaisuusjääviysjääviysjääviysjääviysjääviys
Paikkakuntaeieieieiei
Tuomarikortin tasoBBDENEN
      
 PTST2T3TTT
Miesten suomensarja     
Naisten Ykköspesis     
Poikien Superpesis     
Perhe/sukulaisuus/sama sarja pelaajanajääviysjääviysjääviyseiei
Läheinen seurasidonnaisuusjääviysjääviyseieiei
Paikkakuntaeieieieiei
Tuomarikortin tasoCCDENEN
      
 PTST2T3TTT
Naisten Suomensarja     
Miesten maakuntasarja     
Tyttöjen Superpesis     
B-poikien SM-sarja     
​C-juniorien SM-sarja     
Perhe/sukulaisuus/sama sarja pelaajanajääviysjääviysjääviyseiei
Läheinen seurasidonnaisuuseieieieiei
Paikkakuntaeieieieiei
Tuomarikortin tasoDDFNFNFN
      
 PTST2T3TTT
Naisten maakuntasarja     
Alemmat sarjat     
Muut juniorisarjat     
Perhe/sukulaisuus/sama sarja pelaajanaeieieieiei
Läheinen seurasidonnaisuuseieieieiei
Paikkakuntaeieieieiei
Tuomarikortin tasoFNFNFNFNFN

Korttiluokat: A, B, C, D, E, F sekä nuorisotuomarikortti N.

Sukulaisuus: oman perheen jäsenet, vanhemmat, isovanhemmat, sisaret, veljet, lapset ja ottolapset (eivät esim. serkut).

Läheinen seurasidonnaisuus: pelaavan joukkueen toiminnassa mukana oleva, johtokunnan jäsen, seuran palkattu työntekijä.

 

Jääviydet

 

"Pelituomari on velvollinen ilmoittamaan joukkueille alkupuhuttelussa tai viimeistään ennen ottelun ensimmäistä vuoronvalintaa tuomareiden nimet, kotipaikat, mahdolliset tuomareiden jääviydet ja muut mahdolliset esteellisyydet (mm. tuomarikortin puuttuminen). Tuomareiden jääviyksiä ja esteellisyyksiä koskeva valitus on tehtävä ennen ottelun ensimmäistä vuoronvalintaa. Ottelu on pelattava mahdollisesta tuomareiden jääviyksiä tai esteellisyyksiä koskevasta valituksesta huolimatta."

 

​Pesäpallon pelisäännöt 44 §

 

Superpesiksessä ja miesten ykköspesiksessä tuomarien alaikäraja on 13 vuotta. Muissa sarjoissa voidaan käyttää nuorempiakin kouluttajan harkinnan mukaan. Jos pakottavassa tilanteessa joudutaan käyttämään jääviä tai kortitonta tuomaria, on asiasta sovittava molempien joukkueiden pelinjohtajien kanssa ensisijaisesti kirjallisesti (esimerkiksi kirjataan asia pöytäkirjan taakse pelinjohtajien allekirjoituksella varustettuna). Tällöin asiasta jälkikäteen tehtyä vastalausetta ei oteta käsittelyyn. Myös tuomariston kuullen tehty suullinen sopimus katsotaan osapuolia sitovaksi.

Näiden ohjeiden laiminlyönti saattaa aiheuttaa ottelun pelaamisen uudelleen. Epäselvät tapaukset Superpesiksessä, miesten Ykköspesiksessä ja miesten suomensarjassa ratkaisee tuomarijohtaja, muissa sarjoissa ao. maakuntakouluttaja. Mikäli joudutaan pakottavissa tapauksissa käyttämään alemman tasoista tuomaria, kuin taulukko määrittelee, siihen on aina oltava tuomarijohtajan hyväksyntä Superpesiksessä, Ykköspesiksessä ja miesten suomensarjassa. Maakuntasarjassa ja sitä alemmissa sarjoissa vahvistus haetaan ao. maakunnan tuomarijohtajalta.