Pesiksen Lajivalmentajatutkinto (PLVT)

PLVT-tutkinnon keskeisinä tavoitteina ovat lajin kehittäminen, tutkintolaisten pesäpallotietouden jäsentäminen ja uuden tiedon tuottaminen. Tutkinnon lähestymistapa huippupesäpalloon on selkeästi päävalmentaja-/pelinjohtaja-/lajivalmentaja-lähtöinen. Tulevaisuuden huippupelinjohtajat ja -lajivalmentajat ymmärtävät tarvittavasti kuormitusfysiologian, mutta erityisesti he ovat lajivalmentajia, pelinjohtajia ja johtajia.

Kohderyhmä:

Pesäpallon Lajivalmentajatutkinto on III-tason valmentajakoulutus, joka on lajin korkeimpana tutkintona pesäpallovalmentajan uraan olennaisesti liittyvä koulutus. Tutkinto on tarkoitettu kilpa- ja huippu-urheilijan uraan tähtäävien vanhempien juniorien sekä huippupesäpallon parissa työskenteleville tai sinne aikoville valmentajille.

Pääsyvaatimuksena lajivalmentajatutkinnolle on Nuorten Pesisvalmentajatutkinnon (NPVT) suorittaminen ja toimiminen käytännön valmennustyössä vähintään kaksi vuotta. Harkinnan mukaan muu liikunnallinen koulutus (liikunnanohjaajan tai -opettajan tutkinto), muista lajeista ylempi valmentajatutkinto tai pitkä käytännön kokemus vastaavasta työstä ylemmillä sarjatasoilla katsotaan riittäväksi. Jokainen opiskelija valitaan tapauskohtaisesti.

Tutkinnon laajuus:

PLVT on yli 200 tunnin laajuinen koulutus, jossa lähijaksojen lisäksi valmentajien oma työskentely ennakko- ja etätehtävien ja lajin kehittämistyön kautta painottuu voimakkaasti. Tutkinto liittyy kiinteästi alempiin tutkintoihin ja siinä on otettu huomioon nais- ja juniorivalmennus.

Tutkinnon toteutus:

Lajivalmentajatutkinto pitää sisällään viisi lähijaksoa, joista neljä ensimmäistä suoritetaan urheiluopistolla. Viides lähijakso on Vuosivalmennusseminaari, jossa ajankohtaisten aiheiden lisäksi esitellään lajinkehittämistöitä. Lähijaksojen sisällöt syvenevät jaksolta seuraavalle edeten yleisistä valmennuksellista asioista lajispesifeihin.

Etätehtävät ja lajinkehittämistyöt:

Ennen ensimmäistä jaksoa tehdään ennakkotehtävä. Toisen, kolmannen ja neljännen lähijakson välillä tehdään lajiin ja omaan valmennustyöhön liittyviä etätehtäviä. Lajinkehittämistyöt tuotetaan pääosin neljännen ja viidennen lähijakson välillä.

Tutkintomateriaalit:

Opiskelumateriaalina käytetään varta vasten PLVT:a varten tuotettua materiaalia, yleiseen urheiluvalmennukseen tarkoitettua materiaalia, verkossa olevaa materiaalia ja erityisaiheiden alustuksiin liittyvää, luennoitsijoiden valmistamaa materiaalia. Etätehtävät ja lajinkehittämistyöt täydentävät tutkintomateriaalin.

Kouluttajat:

Mikko Kuosmanen ja Sami-Petteri Kivimäki sekä jaksokohtaiset kouluttajat.


PLVT-jaksot 2017–2018


Lajivalmentajatutkinnon järjestää aina Pesäpalloliitto. Tarkemmat tiedot Pesäpallon lajivalmentajatutkinnosta löytyy pesisnetistä.