Alueen kilpailumääräykset

KILPAILUMÄÄRÄYKSET 2017

Alla olevat kilpailumääräykset ovat voimassa  Varsinais-Suomen Pesiksen  sarjoissa kaudella 2016. Muilta osin kaikissa alueen sarjoissa noudatetaan voimassaolevia Suomen Pesäpalloliiton kilpailumääräyksiä, jotka löytyvät Pesäpalloliiton verkkosivujen materiaalisalkusta.

 

PELIAIKATAULU JA OTTELUIDEN SIIRTO

Kaikki ottelut on pelattava  niille määrättyinä pelipäivinä.

Mikäli joukkueet haluavat siirtää ottelun on siitä ensiksi sovittava otteluparin joukkueiden kesken ja tämän jälkeen toimitettava siirtoanomus alueen kilpailupäällikkölle. Siirtoanomus tehdään www.pesistulospalvelu.fi palvelun kautta, joukkueen päivitysavaimen avulla. Kilpailupäällikkö joko hyväksyy tai hylkää siirron tai pyytää tarvittaessa lisätietoja.

Kevätkeirroksen ottelut tulee olla pelattuna 15.7. mennessä ja syyskierroksen ottelut 18.9. mennessä.

 

OTTELUTULOSTEN ILMOITTAMINEN JA PÖYTÄKIRJAT

Ottelun lopputulos on ilmoitettava tulospalveluun välittömästi (kuitenkin viimeistään ottelua seuraavana päivänä klo 12 mennessä) ottelun jälkeen joko päivitysavaimen avulla tai tekstiviestillä. Ottelutuloksen ilmoittamisesta vastaa kotijoukkue ja tulosten ilmoittamisen laiminlyönti voi johtaa 30 euron sakkomaksuun.

Pöytäkirjat palautetaan kirjepostilla vähintään kahden viikon välein. Pöytäkirjat toimitetaan osoitteella: Varsinais-Suomen Pesis ry, Päivi Hongisto, Urheilukentäntie 6 as 4, 218220 Kumila.
Vahtoehtoisesti pöytäkirjan voi skannata pesistulospalveluun (Sen pitää olla siellä kokonaisena ja täydellisesti täytettynä).

Alueen sarjoissa käytetään ensisijaisesti nk. pientä pöytäkirjaa. Pöytäkirjoja voi tilata Pesäpalloliiton verkkosivuilta löytyvän sähköisen kaupan kautta.

 

LISENSSIT

Kaikilla alueen sarjoissa pelaavilla pelaajilla tulee olla voimassa oleva pesäpallon pelaajalisenssi sekä vakuutus. Lisenssit tarkastetaan alueen toimesta. Seurakohtainen lisenssilista löytyy Pesäpalloliiton verkkosivuilta.

 

OTTELUSTA- JA SARJASTA LUOPUMINEN

Alueen sarjoissa ei sallita luovutuksia. Joukkue, joka luovuttaa yhdenkin ottelun, voidaan sulkea sarjasta ja sen pelaamat ottelut voidaan mitätöidä. Mahdollisten sarjasta luopumisten osalta on joukkueiden muistettava ilmoittaa luopumisestaan seuran sidosryhmille kuten tuomarit, kunnan tai kaupungin liikuntatoimi sekä muut sarjan joukkueet..

Seuralla, joka ei ole maksanut luopumissakkojaan tai muita mahdollisia rästejä, ei ole mahdollisuutta osallistua tuleviin sarjoihin.

 

JUOKSUEROSÄÄNTÖ

Alueen sarjojen jaksopeleissä lopetetaan jakso välittömästi tasoittavalla vuorolla juoksueron ollessa vähintään 20 juoksua. Samalla peliteolla syntyneet juoksut hyväksytään. Näissä tapauksissa ottelua voidaan jatkaa molempien joukkueiden, tuomariston ja toimihenkilöiden suostumuksella, mutta pöytäkirjaan ei saa tehdä merkintöjä. Mahdolliset väärinkäytökset sanktioidaan.

 

YLI-IKÄISYYS SÄÄNTÖ

Kaikissa alueen sarjoissa on voimassa yli-ikäisyyssäännös, joka mahdollistaa kahden yli-ikäisen pelaajan peluuttamisen joukkueessa , ei kuitenkaan lukkarina. Yli-ikäisyyssäännöstä on erillinen selvitys, joka löytyy Varsinais-Suomen Pesiksen www-sivuilta kilpailutoiminnan alta. Yli-ikäisyyslupa oikeuttaa pelaamisen yli-ikäisenä myös VS Pesiksen / Etelän Pesiksen  sarjoissa sekä Etelä-Suomen, Varsinais-Suomen ja Hämeen yhteisillä  alueleirillä.

Yli-ikäisen pelaajan peluuttaminen edellyttää alueen antamaa poikkeuslupaa ja pöytäkirjaan suositellaan merkittävän Y- kirjain yli-ikäisen pelaajan kohdalle. Lista myönnetyistä yli-ikäisyys luvuista löytyy Etelän Pesiksen / Varsinais-Suomen Pesiksen www sivuilta kilpailutoiminnan alta.

 

YLEISTÄ

Viikkoa ennen ottelulle määrättyä pelipäivää on kotijoukkueen edustajan ilmoitettava vierasjoukkueen yhdyshenkilölle sekä ottelun tuomaristolle pelipäivä, -aika ja -kenttä. Otteluiden alkamisaika on arkisin klo 18. Viikonlopun alkamisajoista kotijoukkueen pitää informoida vastustajaa ja tuomaristoa. Mahdollisissa ottelusiirroissa on tuomaristo pidettävä myös ajan tasalla asiasta. Siirretyssä ottelussa tuomaristo on ensisijaisesti sama, mutta kotijoukkueen on selvitettävä tuomariston mahdollisuus tuomita ottelussa.

Kaikki epäselvät tapaukset ratkoo Varsinais-Suomen Pesiksen kilpailutoiminnan johtoryhmä. Joukkue, joka ei noudata kilpailumääräyksiä, voidaan sulkea sarjasta.

Joukkueiden keskinäisellä sopimuksella ja tuomarin tiedottamisella on ottelupöytäkirjaan mahdollista merkitä enemmän kuin sallitut 12 pelaajaa. Kuitenkin tässä tapauksessa noudatetaan normaalia kolmen jokerin järjestelmää. Sääntö on voimassa ainoastaan Etelän Pesiksen  / Varsinais-Suomen alaisissa aluesarjoissa.

D- ja E- ikäisten junioreiden otteluissa, joissa pelataan 3+3+1 vuoroparia.  EI pelata turhia tasoittavia vuoroja, mikäli jakson voitto on jo ratkennut.

Lähtökohtaisesti tytöt ja pojat pelaavat omissa sarjoissaan. Tyttöpelaajien käytöstä poikien sarjassa on tehtävä vapaamuotoinen ilmoitus Etelän Pesiksen kilpailupäällikölle.Varsinais-Suomen sarjoissa poikajoukkueessa voi pelata tyttöpelaajia, mikäli edustusoikeus on ko. sarjaan ja seuraan.

 

PELAAJALIIKENNE SARJOJEN VÄLILLÄ

Kaudella 2017 koskee Etelän-Pesiksen sarjoja, koska Varsinais-Suomessa ei ole sarjoissa erikseen kilpa- tai pelisarjaa.

Joukkueella, jolla on sekä kilpa- että pelisarjajoukkue ko. ikäluokan sarjassa ja haluaa mahdollistaa pelaajaliikenteen näiden välillä, tulee huomioida alla olevat asiat.

Ennen joukkueen ensimmäistä kilpa- tai pelisarjan ottelua on kilpasarjan joukkueen toimitettava kilpailupäällikölle luettelo 7:stä kilpasarjaan nimetystä pelaajasta, joiden tulee edustaa kilpasarjajoukkueen parhaita palaajia eikä näitä pelaajia voi siirtää pelisarjan joukkueessa pelaavaksi.

Näiden nimettyjen pelaajien ulkopuolella olevia pelaajia voidaan lainata kilpa- ja pelisarjajoukkueiden välillä vapaasti. Kaikessa pelaajaliikenteessä joukkueiden välillä tulee huomioida turvallisuusaspekti. Mikäli väärinkäytöksiä havaitaan, niihin voidaan puuttua.

Kilpasarjajoukkueiden välillä ei voida siirtää pelaajia joukkueiden välillä.

Seuran pelisarjajoukkueiden välillä on mahdollista lainata pelaajia siten, että maksimissaan 5 pelaajaa voi yhdellä kertaa edustaa ko. joukkuetta seuran toisesta joukkueesta. Mikäli lainapelaajasääntöä halutaan käyttää kauden aikana, tulee seuran määrittää joukkueiden pelaajat ja toimittaa tämä lista Etelän Pesiksen kilpailupäällikölle ennen kummankaan joukkueen ensimmäistä sarjaottelua.

 

SEURASIIRROT VARSINAIS-SUOMESSA

 

Pelaajasta on aina tehtävä  seurasiirto, kun pelaaja vaihtaa seuraa. Välivuosilla ei ole merkitystä. Mikäli pelaaja pelaa liittojohtoisissa sarjoissa, siirto tehdään ns. liiton lomakkeella. Alueen alaisissa sarjoissa se tehdään V-S Pesikseen siirtolomakkeella, joka löytyy V-S Pesiksen www-sivuilta kilpailutoimintaosoista. 

 

OLOSUHDESUOSITUKSET

Varsinais-Suomen Pesis  suosittelee, että seuraavat kenttiä koskevat olosuhdesuositukset toteutuvat kaikilla alueen sarjatoiminnassa olevilla pelikentillä.

- Pesu- ja pukeutumistilat sekä wc kentän läheisyydessä

- Sadekatos, joissa on penkki (sekä koti- että vierasjoukkueelle)

- Vesipiste kentän läheisyydessä

- Tulostaulu (vähintään palot ja juoksumäärä jaksolle) ja tuomarilaikat sekä muut kenttävälineet (syöttölautanen, kiertoviitta)

 

 

PÄÄNSUOJUKSEN KÄYTTÖPAKKO

Päänsuojuksen käyttöpakko koskee G, F, E ja D- junioreita ja se on käytössä niin alkulämmittelyssä, kaikilla ulkopelipaikoilla sekä sisäpelin osalta kaikilla kaaren läheisyydessä olevilla pelaajilla. Tämän lisäksi päänsuojuksen kiinnityshihnan tulee olla kiinni kaikissa ikäluokissa.

Päänsuojuksen puuttumisestatuomitaan sääntöjen mukaisesti ja kiinnityshihnan kiinnityksen laiminlyönnistä tuomitaan ensiksi joukkuekohtainen huomautus niin sisä- kuin ulkopelijoukkueen osalta.

Pääsuojuksen käyttöä suositellaan yo. mukaisesti myös C- ikäluokissa ja sitä vanhemmissa juniori- ja aikuissarjoissa.

 

KAKSOISEDUSTUSSOPIMUS

Jos pelaajalla EI OLE omassa seurassa oman ikäluokkansa joukkuetta, on hänellä mahdollisuus pelata toisessa seurassa oman ikäluokkansa otteluita aluesarjassa. Pelaajalle on anottava aluesarjan kaksoisedustuslupa pelata toisessa seurassa.

Sarjaa johtavalla elimellä on oikeus tehdä kaksoisedustuspäätöksiä muistakin perustelluista syistä. Kaksoisedustus ei ole voimassa valtakunnallisilla leireillä.

 

KENTÄN VANHIN

Kaikissa sarjoissa voidaan nimetä kotijoukkueen toimesta ennen ottelun alkua nk. kentän vanhin, joka vastaa ottelutapahtuman asianmukaisesta juoksutuksesta. Pelituomaria on informoitava kentän vanhimman käytöstä ottelutapahtumassa. Kentän vanhin esitellään alkupuhuttelussa molemmille joukkueille ja tuomaristolle. Kentän vanhin on suositeltavaa olla kaikissa C- ikäluokan ja sitä nuorempien junioreiden aluesarjaotteluissa.

Kentän vanhimmalla on oikeus ja velvollisuus puuttua joukkueisiin kuulumattomien henkilöiden epäasialliseen ja häiritsevään käytökseen ottelutapahtumassa. Kentän vanhimman tehtävän tarkoituksena on taata joukkueille, toimihenkilöille ja tuomaristolle työrauha.

Kentän vanhimmalla ei ole oikeutta puuttua tuomariston tai toimihenkilöiden ottelua koskevaan toimintaan.

Kaikissa tilanteissa, joissa kentän vanhin on joutunut puuttumaan tapahtumiin ottelun aikana, tulee hänen toimittaa lyhytmuotoinen raportti tapahtumista kilpailupäällikölle. Näissä tilanteissa myös joukkueiden puheoikeuden käyttäjillä on oikeus toimittaa raportti kilpailupäällikölle. Kilpailupäällikkö pyytää tarvittaessa lisäselvityksiä asianosaisilta.

 

JOUKKUEEN JA VANHEMPIEN PELISÄÄNNÖT

 

Varsinais-Suomen sarjoissa pitää  tehdä ja allekirjoittaa joukkueen pelisäännöt sekä huoltajien pelisäännöt. Nämä molemmat pitää toimittaa junnupalaverissa jaetun ohjeen mukaisesti ennen sarjakauden alkua Olympiakomitean kotisivuille ao. kohtaan.

 

 

F-ikäisten otteluissa pelataan Naperopesissäännöin.

 

MUISTA!

Nuuskan, alkoholin ja huumeiden käyttö sekä niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen ottelutapahtuman yhteydessä pelikentällä ja sen välittömässä läheisyydessä on kielletty kaikilta otteluun osallistuvilta pelaajilta, valmentajilta ja muilta joukkueen jäseniltä sekä erotuomareilta ja toimitsijoilta. Mahdolliset rangaistukset: PPL:n kilpailumääräykset § 47 Kurinpitorangaistukset.

Pesäpallokentillä ja katsomoissa ei saa tupakoida, vaan pitää olla erillinen tupakointialue!